Kohti turvallisempaa kiintymystä

Ihmisellä on biologinen tarve kiintyä toisiin ihmisiin läpi elämän. Kiintymystyyli on kuin alitajuinen kopio siitä, miten olla läheisessä suhteessa. Miten liitymme suhteeseen, miten olemme erillisiä, mitkä asiat herättävät ahdistusta ja miten reagoimme niihin? Näiden kysymysten vastaukset kertovat paljon kiintymystyylistämme.

Kiintymystyyli ei ole muuttumaton, vaikkakin se on jäykähkösti muuttuva. Turvatonta kiintymystyyliä on mahdollista eheyttää kohti turvallista. Tähän voi olla apuna esimerkiksi oma psykoterapia tai joskus jokin muu pitkä, läheinen ja turvallinen ihmissuhde.

Kiintymystyylejä on neljä. Turvallisesti kiintynyt, välttelevästi kiintynyt, ristiriitaisesti kiintynyt ja jäsentymättömästi kiintynyt. Kaikki muut, paitsi turvallinen kiintymystyyli ovat siis turvattomia kiintymystyylejä. Kiintymystyylin voisi ajatella olevan kuin jana, jossa toisessa päässä on turvallinen ja toisessa päässä turvaton tyyli. Meidän on mahdollista olla turvallisessa janan päässä tai sitten olemme turvattomassa päässä tai kenties jossain kohtaa matkan varrella, jos kiintymystyylimme on aluksi ollut turvaton, mutta olemme alkaneet sen kanssa työskennellä ja se on alkanut eheytymään toistuvien turvallisten vuorovaikutustilanteiden ansioista. Olemme voineet saada myös erilaisia kokemuksia varhaisessa vuorovaikutuksessa eri henkilöiden kanssa lapsuudessa. Äiti on voinut olla välttelevä, isä ristiriitainen ja mummo turvallinen. Minkä näistä sitten olemmekaan tiedostamattamme ottaneet omaksi sisäiseksi malliksi, kuinka toimia ihmissuhteissa ja erityisesti ristiriitatilanteissa?

Kiintymystyylin rakentumiseen vaikuttaa vahvasti varhainen vuorovaikutus pääasiallisen hoivaajan kanssa, mutta mikä kaikki vaikuttaa varhaiseen vuorovaikutukseen? Esimerkiksi elämäntilanne, persoonan ja temperamentin yhteensopivuus lapsen kanssa, vanhempien käsittelemättömät asiat ja opitut tunnesäätelykeinot.

Kun synnymme, emme kykene itse säätelemään tunteitamme, jolloin olemme riippuvaisia hoivaajistamme. Hoivaajan lämmin, turvallinen ja johdonmukainen vastaaminen tarpeisiin kohtuullisessa ajassa luo pohjaa perusturvalle.

Toki osa elämää ovat myös pettymykset, turhaumat, kuin myös hylätyksi tulemisen kokemukset ja yksinäisyyden hetket. Perusturvan varassa lapsi oppii sietämään myös pienissä määrin näitäkin tunteita traumatisoitumatta. Mitä pienempi lapsi, sen vähemmän hän kestää kerralla näitä haasteita.

Turvalliseen kiintymykseen ei vaadita täydellisyyttä, eikä se ei ole virheettömyyttä! Hoivaaja, on pääasiassa kuitenkin johdonmukainen, tunnetasolla riittävästi läsnä, tukee tarvittaessa pettymyksen läpi ja vastaa tunteisiin ja tarpeisiin kohtuullisessa ajassa. Vanhemmuus ei ole täydellistä, mutta vanhempi pyrkii korjaamaan virheensä, pyytää anteeksi ja ottaa vastuun.

Winnicott, joka oli lastenlääkäri ja psykoanalyytikko puhui riittävän hyvästä äitiydestä. Kokemus omasta arvosta rakentuu vanhemman rakastavasta ja hyväksyvästä katseesta, hellyydestä, läheisyydestä ja lohdutuksesta, turvallisesta sylistä, ravituksi ja hoivatuksi tulemisesta, pettymyksissä rauhoitetuksi ja lohdutetuksi tulemisesta, tunneilmaisussa autetuksi tulemisessa sekä tarvittaessa rakastavasti rajoitetuksi tulemisesta. Pieni lapsi rakastaa niin paljon omia vanhempiaan, että jos he kohtelevat lasta jatkuvasti huonosti, hän ei lakkaa rakastamasta vanhempiaan. Hän lakkaa rakastamasta itseään. Tämä ajatus on pysäyttävä.

Mistä tiedät, että olet menossa kohti turvallisempaa kiintymystä? Pystyt säätelemään tunteitasi suhteessa toiseen. Sinulla on omia unelmia ja tavoitteita. Luottamus, yhteys ja läheisyys ovat luontevia. Kommunikoit tunteistasi ja tarpeistasi selkeästi. Kuuntelet ja otat vastaan myös toisen tunteita ja tarpeita. Koet olevasi merkityksellinen ja oma elämä tuntuu mielekkäältä. Uskallat hakea emotionaalista tukea kumppanilta tai joltain toiselta läheiseltä ja olet myös häntä varten tarvittaessa. Viihdyt myös itsesi kanssa. Sinulla on hyvät reflektiotaidot eli tutkit myös omaa osuuttasi asioihin ja otat vastuun siitä.

Mitkä ovat sitten turvallisen kiintymyksen peruspilareita? Niitä ovat emotionaalinen saatavilla olo, emotionaalinen vastaanottavuus ja emotionaalinen yhteys. Saatavilla olo on kuuntelua ja läsnäoloa. Vastaanottavuus on toisen viestin vastaanottamista. Toisen kokemuksen validoimista eli vahvistamista. Yhteydessä tullaan hyväksytyksi haavoittuvimpine tunteineen ja pelkoineen.

Kolme tärkeää termiä liittyen varhaiseen vuorovaikutukseen tai oikeastaan kaikkeen vuorovaikutukseen ovat holding kokemus, peilaus ja tyhjiö. Holding tarkoittaa kannateltuna oloa. Kun tarvitsen, minuun vastataan. Uskallan elää. Olen turvassa. Peilaus tarkoittaa sitä, että tunteeni tulee myötätuntoisesti nähdyksi, kuulluksi ja huomioiduksi. Opin, että on ok tuntea, ilmaista ja sanoittaa. Se mitä minussa tapahtuu, on hyväksyttyä ja normaalia. Tyhjiö kuvastaa sitä, että meillä kaikilla on vaille jäämisiä niin holdingissa kuin peilauksessa. Tyhjiö ilmenee usein kehollisena epämääräisenä ahdistuksena tai kipuna. Erityisesti vauvat ja lapset, mutta myös me kaikki, tarvitsemme holding kokemuksia, samoin peilausta. Peilauksessa tärkeää on pehmentää viestiä. Ei siis hätäännytä lapsen hädästä, vaan peilataan tunnetta myötätuntoisesti ja pehmennetysti takaisin. Esim. ”Huomaan, että sinulla on paha olla. Todella kurjaa. Kuinkahan minä voisin auttaa sinua? Tule syliin, niin silittelen sinua.”

Tässä vielä lopuksi muutamia aiheeseen sopivia mietelauseita:

”Jos haluat muuttaa maailmaa, mene kotiin ja rakasta perhettäsi.” – Äiti Teresa

”Ystävä on se, joka tuntee sinut sellaisena kuin olet, ymmärtää missä olet ollut, hyväksyy mitä sinusta on tullut ja silti lempeästi sallii sinun kasvaa.” – William Shakespeare

”On olemassa heitä, jotka puhuvat sinusta hyvää, vaikket ole paikalla. Heitä, jotka kannustavat ja katsein lämpimin koskettavat. He ovat niitä harvoja, ainutlaatuisia.” – Rakkaudenmurusia

”Puhu lapsellesi kuin hän olisi viisain, kiltein ja ihmeellisin lapsi maailmassa. Hän kasvaa sellaiseksi, millainen hän uskoo olevansa.” – Hidastaelamaa.fi

 

Marjo, perhetyön ohjaaja


Kuva:Pixabay


Tämän blogin suosituimmat tekstit

Äitiyden myötä muuttuva minäkuva

Kun vanhemmuus vie voimat

Voihan ahdistus